Byfisk: Vægmaleri på Sortedamssøen

Byfisk er et projekt af den danske kunstner No Title. Formålet er at synliggøre de skjulte naturoplevelser i danske byer.

Maleriet ved Sortedamssøen i København er knap 200 meter langt og viser fiskearterne i Københavns indre søer i stor størrelse, så du kan få et indblik i fiskelivet under overfladen. Formålet med maleriet er at synliggøre de skjulte naturoplevelser i byen og at motivere byens beboere til at lære mere om livet i søerne og værne om det.

Arterne gedde, aborre, skalle, rudskalle, brasen, karusse, hork, suder og ål er malet i kæmpe-format – alene ålen er næsten 20 meter lang. Fiskene er angivet med navn, så børn og voksne kan identificere dem og øve sig i at genkende den enkelte fiskeart.

Søerne har en artsrig fiskebestand. Københavns Kommune har i de senere år foretaget en genopretning af søerne, hvor mange tons uønskede fiskearter er fisket op, og man har udsat gedder og undervandsplanter. Maleriet er ornamenteret med nogle af de vandplanter, som også er på vej frem i søerne.

Projektet er venligst støttet af Metroselskabet og Østerbro Lokaludvalg. Videoen er produceret af Monoline.