Byfisk

Byfisk er et kunstprojekt af den danske kunstner No Title. Igennem en serie af store vægmalerier i danske byer sætter kunstneren fokus på de skjulte naturoplevelser i byen. Malerierne viser de utrolige skabninger, som lever et usynligt liv under vandoverfladen lige uden for vores dør. Hvem er vores nærmeste naboer egentlig, når det kommer til stykket?

Byfisk: Københavns Havn

”Byfisk: Københavns Havn” er et næsten 800 m2 stort vægmaleri på Enghave Brygge i Københavns Havn. Vægmaleriet skal vise det rige fiskeliv, der findes i havnen. Der står navn på alle fiskene, så børn og voksne kan identificere dem og øve sig i at genkende den enkelte fiskeart. Find maleriet på et kort.

Indvielsen af maleriet finder sted den 1. september 2019, hvor du kan prøve at fiske i havnen. Gordon P. Henriksen og 4 fiskeguider vejleder dig. Læs mere om denne begivenhed på Facebook.

Projektet er støttet af Metroselskabet og Vesterbro Lokaludvalg. Videoen er lavet af Fusentast Film.

Byfisk: Odense Å

På en mur lige ved den sydlige indgang til Eventyrhaven i Odense kan man opleve maleriet ”Byfisk: Odense Å”. På maleriet kan man opleve 22 fiskearter, som lever i Odense Å på hele strækningen fra udspringet i Arreskov Sø til udmundingen i Odense Fjord. Den 35 meter lange mur er placeret direkte ned til Odense Å og bugter sig langs med vandløbet bagved. Find maleriet på et kort.

Vægmaleri i Odense, Byfisk Odense Å

Videoen er produceret af Swann Pro Motion – se mere af deres videoproduktion. Musik af Lullatone. Byfisk: Odense Å er støttet af By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Byfisk: Søerne

Maleriet ved Sortedamssøen i København er knap 200 meter langt og viser fiskearterne i Københavns indre søer i stor størrelse, så du kan få et indblik i fiskelivet under overfladen. Formålet med maleriet er at synliggøre de skjulte naturoplevelser i byen og at motivere byens beboere til at lære mere om livet i søerne og værne om det.

Arterne gedde, aborre, skalle, rudskalle, brasen, karusse, hork, suder og ål er malet i kæmpe-format – alene ålen er næsten 20 meter lang.

Søerne har en artsrig fiskebestand. Københavns Kommune har i de senere år foretaget en genopretning af søerne, hvor mange tons uønskede fiskearter er fisket op, og man har udsat gedder og undervandsplanter. Maleriet er ornamenteret med nogle af de vandplanter, som også er på vej frem i søerne.

Projektet er venligst støttet af Metroselskabet og Østerbro Lokaludvalg. Videoen er produceret af Monoline.