Vægmaleri

Vægmaleri i Facebooks Datacenter

Et vægmaleri er et maleri, der er malet direkte på en væg, en mur eller en gavl. Det bliver på den måde en integreret del af den bygning eller det rum, som væggen hører til. Man kan derfor sige, at vægmalerier og gavlmalerier befinder sig i krydsfeltet mellem billedkunst og arkitektur.

Her på siden kan du se eksempler på de vægmalerier, No Title har udført i og uden for Danmarks grænser. Malerierne spænder over store vægmalerier, gavlmalerier og street art i byrummet. De er kendetegnet af et markant grafisk udtryk, stærk symmetri og en enkelhed i farvevalget, som resulterer i iøjnefaldende visuelle verdener. Værkerne trækker på flere inspirationskilder inden for street art, naturmaleri, ornamentik, illustration, grafisk design og klassisk murmaleri.

Udvalgte vægmalerier

Forskellige typer af vægmalerier

Store vægmalerier forandrer vores omgivelser

Stort vægmaleri i Odense

No Titles vægmalerier og gavlmalerier er en måde at forholde sig til og forandre de bygninger og rum, vi opholder os i. De skaber nye oplevelser og tilfører nye historier til de rum, som de bliver skabt til.

Hvis vi ser os omkring og ser de mange hvide vægge og grå facader, så kan vi spørge os selv: Hvordan kunne de ellers se ud?

Vægmaleri hvordan?

Et vægmaleri adskiller sig helt grundlæggende fra et almindeligt maleri ved at være en integreret del af det rum eller den bygning, hvor det er malet. Det er ikke bare en rekvisit, som man kan flytte rundt med, men er indarbejdet i det rum eller på den bygning, det er skabt til. Derfor ligger der ofte et stort forarbejde forud for at lave et vægmaleri.

Vægmaleri her?

Hvis du har en væg, en mur eller gavl, som kunne være velegnet til et stort vægmaleri eller bare en løs idé til et lille vægprojekt, så tag kontakt. I No Titles projekter bliver der altid udarbejdet en detaljeret skitse, som viser, hvordan maleriet kommer til at se ud.

Du kan også få udarbejdet en digital visualisering, så du kan få et indtryk af, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud.

Hvad koster et vægmaleri?

Prisen for et vægmaleri varierer meget og afhænger af en lang række faktorer. Prisen afhænger bl.a. af:

  • væggens størrelse og format,
  • væggens tilstand, dvs. om der huller, der skal udbedres eller alger, der skal renses af,
  • hvilken maling der passer til overfladen,
  • motivets udseende og detaljeringsgrad,
  • om der skal bruges lift eller stillads.

Der bliver altid givet en fast pris på et vægmaleri.

Bestil et vægmaleri

Kontakt No Title for at tage en snak om dit projekt. Send gerne nogle billeder og mål på den konkrete væg.