Vægmalerier i nybyggeri på Katrinebjerg i Aarhus

Denne totaludsmykning er udført i Boligkontoret Aarhus’ nybyggeri på Helsingforsgade i Aarhus. Boligbyggeriet er ramme om 129 ungdomsboliger og boliger til Ph.d.-studerende og deres familier.

Udsmykningen består af 66 vægmalerier, der integrerer kunst og wayfinding. Med inspiration fra træer, forgreninger og cellestrukturer i planter er der lavet en totaludsmykning, som undersøger idéen om liv. Hvert enkelt maleri skal ses som en lille del af et samlet kunstværk, som binder de grønne udendørsarealer sammen med de indvendige rum. 

Denne slags store udsmykninger i etagebyggerier er en oplagt mulighed for at lade de æstetiske rammer få en mere aktiv rolle i det levede liv i en bygning. Vægmalerier er en god måde for boligforeninger at løfte de fysiske rammer i opgange og fællesarealer.

No Title Vægmalerier i Aarhus
Vægmaleri i boligforening i Aarhus

Arkitekterne Adept og Luplau & Poulsen har tegnet et studiehus med bæredygtighed i fokus. Bygningen er energioptimeret, har grønne tage, udvendig facadebeklædning af teglskaller, samt træespalier med slyngplanter på de indvendige gårdfacader. Og netop de udvendige grønne arealer har været udgangspunktet for vægmalerierne med motiver inspireret af naturens strukturer.

Det er både de store strukturer og naturens mindste celler, der har givet de visuelle principper til udsmykning af bygningens rå betonvægge.


Dansk Boligbyg er totalentreprenør, ADEPT og Luplau Poulsen Arkitekter er arkitekter, NIRAS er rådgivende ingeniør og Opland Landskabsarkitekter er landskabsarkitekter på projektet. Video og fotos: Rene Odgaard / Fusentast Film.

No Title Vægmalerier i Aarhus
Boligkontoret Aarhus vægmaleri
No Title Vægmalerier i Aarhus
Boligkontoret Aarhus vægmaleri

Udvalgte indendørs vægmalerier

Se flere af No Titles vægmalerier